Snøkanonen ble satt i gang tirsdag kveld og kommer til å gå så lenge det er kulde. Neste uke er det meldt ned mot -20. Da starter vi kanon nummeret to. Fortsetter det slik er vi godt i rute til åpning 13. desember.