Er du over fjorten år og kunne tenke deg å være trener på snowboard eller twintip hos oss? Son Slalomklubb ønsker å utdanne trenere lokalt. Vi betaler kursavgift og samlinger i forbindelse med trenerkurs. Du forplikter deg til å være trener i to sesonger etter endt kurs. Er du interessert? Kontakt Kjersti Bakke på leder@sonslalomklubb.no