Våre to eminente speakere er på ferie i helgen og vi har store problemer med å få tak i en speaker til søndag.

Oppgaven vil gå ut på å annonsere de forskjellige aktivitetene som skal foregå, rope opp navn på utøverne og delta på premieutdelingen på slutten av dagen.

Det vil bli laget program og navnelister, og alt skjer i samarbeid med oss som arrangerer.

Hvis du føler deg kallet til å ta denne oppgaven, kontakt meg på telefon 928 10 120 så raskt som mulig.