Alternativ til slalåmtrening – Informerer om mulighet for skøytetrening på Kolås vannet.
Mads Larsen vil sjekke at tykkelsen er OK for aktiviteter og det er flombelysning der.