Vi møtes på Soon Snekkerverksted kl 19.00.

Foreløpig agenda er:

 1. Fastsettelse av stemmetall
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av to for signering av protokoll
 4. Godkjennelse av møteinnkalling
 5. Årsberetning og årskarusell fra styret
 6. Godkjennelse av revidert regnskap
 7. Godkjennelse av budsjett for 2013
 8. Prioriterte oppgaver for 2012
 9. Innkomne forslag
 10. Styret ønsker å utvide styrets sammensetning med en representant fra ungdomsgruppa. Det bør også velges en vara for denne.
 11. Valg av nytt styre

Ønsker du å melde saker til årsmøte må de være motatt senest fire uker før årsmøte. Dvs innen 22.02. De kan sendes til leder(at)sonslalomklubb.no.

Vi ønsker velkommen til årsmøte.

Mvh
Styret i Son Slalomklubb