Lørdag 3. mars arrangerer jibbe- og snowboardtrenerne en kveld for ungdommene i Son. Arrangementet er helt og holdent i regi av ungdommene. Aldersgrense er 13 år.

Det blir mulig å delta i konkurranser på twintip eller snowboard. Vi vil komme tilbake med hva slags aktivitet i begynnelsen av neste uke.

Arrangementet er rusfritt. Medbrakt alkohol blir beslaglagt.

Vi åpner for registrering til konkurranse fra kl 18 og det er gratis og delta.

Det blir åpen kiosk hele kvelden. Inntektene vil gå til ungdomsgruppa og videre utvikling av skiparken vår.