Son Slalomklubb arrangerer årsmøte onsdag 21. mars kl 19.00 og håper på god oppslutning fra våre medlemmer.

Alle som er medlemmer i Son Slalomklubb er velkommen. De som har rett til å stemme er alle medlemmer over 15 år. Medlemsskapet må være minst en måned og all utestående medlemskontigent må være innbetalt. Det kan ikke avgis stemme med fullmakt.

Vi oppfordrer alle som er medlemmer til å komme slik at vi også fremover kan ha et aktivt miljø og et godt fritidstilbud for barn og unge i Son.

Meld fra om du kan komme eller ikke på mail til vår sekretær Mette Risbråthe:  sekretar@sonslalomklubb.no eller meld deg på via Facebook.

Agenda for årsmøte