Det er meldt kulde til langt ut i neste uke, og vi kjører i gang snøkanonene på fredag. De kommer til å gå så sant vi har kulde nok til å produsere snø.