I henhold til våre vedtekter skal endelig agenda være publisert og tilgjengelig for medlemmene seneste to uker før årsmøte.
Vi har mottatt to saker under inkomne forslag. Du kan se endelig agenda under Årsmøte 2013 i menyen.

Vi ønsker velkommen til årsmøte 18. april og håper på bra oppslutning.

Styret i Son Slalomklubb