SISTE FRIST FOR PÅMELDING: kl. 18:00 I DAG.

Det blir til at vi samler alle alderstrinn i samme gruppe, da det til nå er for få påmeldte i den yngste gruppen.

Det betyr at alle kan være i hallen fra kl. 11-14:00, 3 timer totalt.

Det sendes ut e-post til foreldre med info om kjøring/andre påmeldte en kan koordinere med.

VELL MØTT.

STED:  Heming Treningssenter

Gulleråsveien 5
0789 Oslo
464 25 170