Utkast nytt anleggSon Slalomklubb inviterer til åpent folkemøte vedrørende videreutvikling av vårt skianlegg i Grevlingen.

Vi ønsker å presentere planene vi har om utvidelse av anleggets bredde, samt etablere et terrengparkanlegg med flere nedfarter og ulike terrengvariasjoner. Vi ønsker å legge til rette for bedre sambruk av friluftsområdene for ulike brukergrupper.

Det vil være representanter fra Skiforbundet, Norsk Gjenvinning (entreprenøren) og IN SITU (landskapsarkitekten) til stede på møte.

Informasjon ligger tilgjengelig på Vestby Kommune sine nettsider http://bit.ly/plandok

Høringsfristen er satt til mandag 24. mars. Vi regner med at møte er ferdig ca 21.00

Vi ønsker velkommen til folkemøte.

Kjersti Bakke
Prosjektleder utvikling anlegg

Marianne Log Harlem
Leder Son Slalomklubb