Det avholdes årsmøte på SIF huset, 7.april kl. 19:00 – 21:00.

Se på Årsmøte 2014 under fanen: «OM OSS»,  for mer info om deltakelse, stemmerett og agenda.

Vell møtt!

leder