I mangel på snø oppfordres det til å delta på andre klubber ig foreninger sine gode initiativ til fysisk aktivitet.

Aktiviteter på Soon Golf bane.

For mer info:

https://www.facebook.com/events/1468690316700584/