Årsmøte avholdt 7.april hadde for få fremmøtte medlemmer utenom styret, til at  årsrapport, budsjett og endringer i styresammensetning kunne godkjennes.

I følge vedtektene, må vi derfor avholde nytt møte 20.juni kl 18:30 på Son Snekkerverksted.

Det blir da ikke hensyntatt antall fremmøtte, men foretatt nødvendige beslutninger, valg og godkjenninger uavhengig av antall.

Vell møtt!

Leder