Invitasjon til årsmøte er nå lagt ut på facebook og her på våre nettsider.

Ønsker du å melde saker til årsmøte må vi ha dette senest 26. mars. Endelig agenda blir lagt ut samme dag.