Vi har nå fakturert medlemskontingent for 2015. Den ble sendt noe forsinket i år grunnet overgang til nytt medlemssystem. For deg som er registrert med en mailadresse vil motta varselet på mail. Hvis du har et familiemedlemsskap; vær oppmerksom på at den går til en av de i familiemedlemsskapet som er registrert med en mailadresse. Det kan være en av barna avhengig av hvordan skjemaet ble fylt ut ved innmelding.

I det nye systemet, som eies og driftes av Norges Idrettsforbund, er det nå mulig å betale kontingenten. Logg deg på Min idrett for å se og eventuelt betale krav.

Dere kan nå administrere medlemsskapet selv via Min idrett. Det vil si at dere kan registrere dere på treninger, oppdatere medlemsopplysninger etc. Dere kan også enkelt si opp medlemsskap selv. Endt medlemsskap blir ikke automatisk kreditert.

For spørsmål vedrørende betalingskravet, kontakt Son Slalomklubb. For spørsmål vedrørende bruken av Min idrett, kontakt Idrettens Support.