De siste 14 dagene har det vært lite besøk i bakken. Vi velger derfor å stenge bakken for denne sesongen.

Driftsgruppa vil se på hvordan vi kan legge bedre til rette med økt snøproduksjon for kommende sesong.

Vi ønsker alle sammen velkommen neste år.