Vi inviterer til dugnad i Son Slalomklubb torsdag 22. juni fra kl 18.00 – 20.00.

Vi skal blant annet plukke stein og gjøre annet forefallende.

Vi håper du har anledning til å stille opp.