Agenda til årsmøte er oppdatert. Det er kommet inn en ny sak. Styret ønsker at årsmøte diskuterer hvordan vi kan få økt engasjement fra medlemmene til å ta på seg vakter i kiosk og heis. Vårt styremedlem og vaktansvarlig Johan Ludvig Brattås ønsker å legge frem et forslag for årsmøte. 

Se innkallelse til årsmøte