Son Slalomklubb

– vi skaper skiglede i hjerte av Son –

Author: Kjersti (Page 1 of 12)

Vi avholder årsmøte 20. mars

Vi avholder vårt årsmøte 20. mars på SIF huset kl 19.00. Det blir enkel servering.

For agenda, se innkallelse til årsmøte

For påmelding, meld deg på via facebook eller send en mail til vår sekretær Stian Myrvoll på mail til sekretar(at)sonslalomklubb.no

Vi håper å se mange av våre medlemmer og ønsker velkommen til årsmøte

Hilsen
Styret i Son Slalomklubb

Trampolinetrening lørdag 10. februar

Vi har plass til 25 stk på trampolinetreningen hos Heming lørdag 10. februar. Det er gratis for medlemmer.

Førstemann til mølla!

Bakken er åpen og snowboardkurs starter

Vi starter opp Snowboardkurs i morgen, 16. januar.
For påmelding og mer informasjon

Være med å bidra til en grønnere hverdag!

Vi inviterer til vårt tradisjonelle skimarked

Vi inviterer i år også til vårt tradisjonelle skimarked i speilsalen på Brevik skole.

Vær med å bidra til en grønnere hverdag ved å gi dine gamle ting et nytt live.

Det blir mulig å innlevere utstyr fredag 17. november fra 17.00 – 20.00

Let i kjeller, bod og på loft og lever ditt vinterutstyr for salg på vårt tradisjonelle skimarked lørdag 18. november.

Det blir mulig å innlevere utstyr fredag 17. november fra 17.00 – 20.00.

30% av salgssummen går til arbeidet for barn og unge i klubben vår – resten går tilbake til deg som selger.
Vi har gode veiledere til stede som kan hjelpe deg å sette riktig pris på ustyret.

Utstyr som ikke er solgt må hentes lørdag, 18. november, mellom kl 15-16. Dette må du som selger forplikte deg til, da vi ikke har kapasitet til å frakte det, og vi har dessverre heller ingen mulighet til å lagre det.

Salget foregår lørdag 18. november fra 12.00 – 15.00

Det blir mulig å betale med kort og bruke Vipps.
Du får god veiledning til å velge riktig utstyr.

Dugnad

Klargjøring av bakken før sesongstart

Vi innkaller til klippe-dugnad søndag 29. oktober kl 12.00.

Store deler av bakken er allerede ferdig, men vi har igjen noe. Regner med at mye er gjort på 2-3 timer.

Vi har verktøyet som trengs og drikke, du har med arbeidshansker og godt humør.
Still opp så ungene får en fin bakke å stå i også i år. Håper vi sees  :-)

Det blir dugnad i bakken torsdag 22. juni

Vi inviterer til dugnad i Son Slalomklubb torsdag 22. juni fra kl 18.00 – 20.00.

Vi skal blant annet plukke stein og gjøre annet forefallende.

Vi håper du har anledning til å stille opp.

Bakken er nå stengt for sesongen

De siste 14 dagene har det vært lite besøk i bakken. Vi velger derfor å stenge bakken for denne sesongen.

Driftsgruppa vil se på hvordan vi kan legge bedre til rette med økt snøproduksjon for kommende sesong.

Vi ønsker alle sammen velkommen neste år.

Feilfakturering av medlemskontingent

Vi har oppdaget at alle våre medlemmer ble fakturert for enkeltmedlemsskap i februar. Dette er selvfølgelig en feil og vil bli korrigert. Det blir sendt ut kreditnota og ny faktura. For dere som har enkeltmedlemsskap vil det ikke bli en korrigering. 

For familie hovedmedlem: Dere vil motta kreditnota på feilfakturert enkeltmedlemsskap og ny faktura for familie hovedmedlem. Hvis dere allerede har betalt første faktura kan dere trekke fra kreditnotaen når dere betaler familie hovedmedlem som er på 400,00

For støttemedlemmer: Dere vil motta kreditnota på 200 og ny faktura på 100,00. Hvis dere allerede har betalt skal dere selvfølgelig ikke betale den nye fakturaen. Dere vil også ha til gode kontingenten for neste år. Dette avregnes da i 2018. 

Selv om vi har en dårlig sesong er vi avhengig av at alle medlemmene betaler medlemskontingenten. Vi er enda mer avhengig av den i dårlige sesonger fordi  vi ikke har inntekten fra kiosken. Dette for å dekke de løpende driftskostnadene. I år har vi også produsert mer snø en normalt. Noe som er en stor utgift for oss. 

Jeg har mottatt en del mail fra dere som jeg ikke har svart på. Jeg vil gå gjennom alt denne helgen og gi hver og en av dere en tilbakemelding. 

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål rundt kontingent og medlemskap. 

Kjersti

Nestleder Son Slalomklubb

Son Slalomklubb avholder årsmøte 27. mars

Vi avholder vårt årsmøte 27. mars på Son Kro kl 19.00. Det blir enkel servering.

For agenda, se innkallelse til årsmøte

For påmelding, meld deg på via facebook eller send en mail til vår sekretær Gunn Bremnes på mail sekretar(at)sonslalomklubb.no

Vi håper å se mange av våre medlemmer og ønsker velkommen til årsmøte

Hilsen
Styret i Son Slalomklubb

Son Slalomklubb nærmer seg et generasjonsskifte

Som omtalt i Moss Avis og Vestby Avis i desember, står nå Son Slalomklubb ovenfor et generasjonsskifte.

De aller fleste som innehar frivillige verv har nå voksne barn. Dette skaper utfordringer i forhold til å holde drift og aktivitet på samme nivå som nå. Vi trenger nye ressurser!

De som velger å komme til, vil bli en del av en klubb som har god økonomi og rutiner, samt planer for videre utvikling er lagt. Vi ønsker en glidende overgang. Derfor vil vi, som er en del av klubben i dag, fortsatt være her for å sikre at ting blir overdratt på en god måte.

Hva innebærer det?

Det krever engasjement men krever ikke all verdens tid. Vi legger vekt på å steppe inn for hverandre når det trengs.

For styre så er det ett styremøte i måneden i perioden september – april, pluss noe arbeid mellom møtene avhengig av hvilken rolle man har i styret.

For drift går vaktene på rundgang. Arbeidsoppgavene består blant annet av snøproduksjon og holde bakken i drift.

For kiosk innebærer det oppfølging og innkjøp av varer, ca en gang pr uke.

Hva får du ved å engasjere deg?

Du blir en del av en engasjert, sosial og positiv gjeng. Mange av de som er med i dag har vært med i mer enn 10 år, og vil fortsatt bidra for å sikre at du kommer godt inn i ditt verv.

Hva hvis ingen melder seg?

Da vil klubben etterhvert dø ut, et godt tilbud til barn og unge vil forsvinne, og planer for videre utvikling av bakken stoppe opp.

Synes du at du har noe å bidra med?

Ønsker du å få mer informasjon om hva dette kan innebære for deg? Vi har et informasjonsmøte på Son Kro tirsdag 10. januar kl 19.00. Vi oppfordrer deg til å komme på dette møte, meld deg på via facebook, eller ta kontakt.

Hvis du ikke kan komme, men allikevel ønsker å bidra, ta kontakt med Kjersti Bakke på 928 10 120, mail nestleder@sonslalomklubb.no

Ikke nøl med å ta kontakt. Vi i Son Slalomklubb trenger deg!

Hilsen styret i Son Slalomklubb

 

 

Page 1 of 12

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: