Son Slalomklubb

– vi skaper skiglede i hjerte av Son –

Category: Årsmøte (Page 1 of 2)

Vi avholder årsmøte 20. mars

Vi avholder vårt årsmøte 20. mars på SIF huset kl 19.00. Det blir enkel servering.

For agenda, se innkallelse til årsmøte

For påmelding, meld deg på via facebook eller send en mail til vår sekretær Stian Myrvoll på mail til sekretar(at)sonslalomklubb.no

Vi håper å se mange av våre medlemmer og ønsker velkommen til årsmøte

Hilsen
Styret i Son Slalomklubb

Son Slalomklubb avholder årsmøte 27. mars

Vi avholder vårt årsmøte 27. mars på Son Kro kl 19.00. Det blir enkel servering.

For agenda, se innkallelse til årsmøte

For påmelding, meld deg på via facebook eller send en mail til vår sekretær Gunn Bremnes på mail sekretar(at)sonslalomklubb.no

Vi håper å se mange av våre medlemmer og ønsker velkommen til årsmøte

Hilsen
Styret i Son Slalomklubb

SESONGSLUTT OG ÅRSMØTE 31.mars:

Da får vi nok konstantere at det er slutt på skisesongen og heiskjøring i Son Slalomklubb for i år.
En stor takk til alle som har vært med på å drive klubben, preppe og drifte bakken/heisen, har stilt opp som trenere og kioskvakter gjennom sesongen. Det settes også veldig pris på medlemmer som selv tar initiativ og som i år valgte å kjøre heisen for de som var hjemme og ville bruke den i Påsken.
Det er alle deres dugnadstimer som gjør det mulig å ha en flott slalåmbakke i Son!!
Minner samtidig om Årsmøtet i Son Slalomklubb, som avholdes 31. mars,
kl.19 – 21:00, i Soon Snekkerverksted sine lokaler: Alicenborgveien 22 i Son.
Dette er en fin mulig for medlemmer å komme med nyttige tilbakemeldinger og gode innspill til styret, trening og drift. NB: Alle valg av verv er avklart før møtet.
God sommer!

Vi inviterer til årsmøte 31. mars

Vi avholder vårt årsmøte torsdag 31. mars kl 19.00 i Alicenborgveien 22 i Son.

Invitasjon og agenda er lagt ut under Om Son Slalomklubb. Har du saker å melde til årsmøte må vi ha dette innen 14. mars.

Vi håper på god oppslutning.

 

Årsmøte avholdes 9. april 2015

Invitasjon til årsmøte er nå lagt ut på facebook og her på våre nettsider.

Ønsker du å melde saker til årsmøte må vi ha dette senest 26. mars. Endelig agenda blir lagt ut samme dag.

Husk årsmøte!

Vi minner om årsmøte i morgen på Soon Snekkerverksted i Alicenborgveien 22 kl 19.00.
Enkel servering.

Agenda klar for årsmøte som avholdes 18. april

I henhold til våre vedtekter skal endelig agenda være publisert og tilgjengelig for medlemmene seneste to uker før årsmøte.
Vi har mottatt to saker under inkomne forslag. Du kan se endelig agenda under Årsmøte 2013 i menyen.

Vi ønsker velkommen til årsmøte 18. april og håper på bra oppslutning.

Styret i Son Slalomklubb

Årsmøte i Son Slalomklubb

Vi inviterer til årsmøte 18. april 2013 kl 19.00 på Soon Snekkerverksted i Alicenborgveien 22.
Se Årsmøte 2013 i menyen for foreløpig agenda.

Velkommen til årsmøte.

Styret i Son Slalomklubb

Velkommen til årsmøte 21. mars kl 19.00

Vi minner om årsmøte onsdag 21. mars kl 19.00 på Soon Snekkerverksted i Alicenborgveien 22.

Agenda for årsmøte

Påmelding via Facebook

Agenda klar for årsmøte 21. mars 2012

Son Slalomklubb arrangerer årsmøte onsdag 21. mars kl 19.00 og håper på god oppslutning fra våre medlemmer.

Alle som er medlemmer i Son Slalomklubb er velkommen. De som har rett til å stemme er alle medlemmer over 15 år. Medlemsskapet må være minst en måned og all utestående medlemskontigent må være innbetalt. Det kan ikke avgis stemme med fullmakt.

Vi oppfordrer alle som er medlemmer til å komme slik at vi også fremover kan ha et aktivt miljø og et godt fritidstilbud for barn og unge i Son.

Meld fra om du kan komme eller ikke på mail til vår sekretær Mette Risbråthe:  sekretar@sonslalomklubb.no eller meld deg på via Facebook.

Agenda for årsmøte

Page 1 of 2