Nå kan du enkelt melde deg inn i Son Slalomklubb. Fyll inn alle felter og gå videre til neste side hvor du velger hvilken gren/gruppe medlemskapet gjelder for. Dette er kun for at vi skal kunne rapportere riktige tall til Norges Idrettsforbund. Du kan velge mer enn en gruppe/gren uten tillegg i prisen for medlemskapet. Ønsker du å melde inn flere personer må skjemaet fylles ut for hvert medlem som meldes inn.