Årsmøte i Son Slalomklubb avholdes 20. mars 19 – 21, på SIF huset.

Ønsker du dokumentasjonen sendt pr post, kan du kontakte leder Kjersti Bakke på telefon 928 10 120.

Årsmøte er medlemmenes mulighet til å påvirke drift av klubben. I henhold til vedtektene kan ikke årsmøte gjennomføres hvis det ikke kommer et antall medlemmer som minst tilsvarer styrets medlemmer. På bakgrunn av dette ønsker vi en tilbakemelding om du kommer eller ikke.

Alle som er medlemmer i Son Slalomklubb er velkommen. Alle medlemmer over 15 år kan avgi stemme. Medlemsskapet må være minst en måned og all utestående medlemskontigent må være innbetalt. Det kan ikke avgis stemme med fullmakt.

Ønsker du å melde saker til årsmøte må dette være levert skriftlig (mail eller brev) senest 8. mars. Forslaget sendes til vår leder Kjersti Bakke på leder(at)sonslalomklubb.no. Forslaget må merkes med «Forslag til saker til årsmøte»

Vi oppfordrer alle som er medlemmer til å komme slik at vi også fremover kan ha et aktivt miljø og et godt fritidstilbud for barn og unge i Son.

Meld fra om du kan komme eller ikke. Det kan du gjøre via vårt arrangement på facebook eller på e-post til vår sekretær Stian Myrvoll: sekretar(at)sonslalomklubb.no

Agenda:

 1. Fastsettelse av stemmetall i henhold til betalt kontigent
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av to for signering av protokoll
 4. Godkjennelse av møteinnkalling
 5. Årsberetning fra styret og gruppene
 6. Godkjennelse av revidert regnskap
 7. Godkjennelse av budsjett for 2016
 8. Prioriterte oppgaver
 9. Innkomne saker – Endring foreldrevakter i kiosk og heis
 10. Valg av nytt styre
 11. Valg av ny valgkomite

Forslag til prioriterte oppgaver

 1. Videreutvikling av anlegget til større skipark
 2. Ny heis
 3. Ny preppemaskin for park
 4. Nytt klubbhus

Velkommen til årsmøte.

Hilsen styret i Son Slalomklubb