Styret

Styret består 6 personer. Leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, to styremedlemmer og to varamedlemmer. Alle velges for to år.  Leder, sekretær, ett styremedlem og ett varamedlem er på valg samtidig, og Nestleder, kasserer ett styremedlem og ett varamedlem er på valg året etter.

NB! Linkene på mailadressene er fjernet for å redusere spam-mail. Du må erstatte (at) med @ hvis du skal sende mail til oss. Takk for din forståelse.

Leder: Kjersti Bakke
Mobil: 928 10 120
E-post: leder(at)sonslalomklubb.no

Nestleder: Lasse Lööv-Olsen
Mobil: 454 95 410
E-post: nestleder(at)sonslalomklubb.no

Kasserer: Anne Risbråthe
Mobil: 958 26 261
E-post: kasserer(at)sonslalomklubb.no

Sekretær: Stian Myrvoll
Telefon: 916 51 020
E-post: sekretar(at)sonslalomklubb.no

Styremedlem: Kjell Otto Torgersen
Mobil: 40 00 88 51
E-post: drift(at)sonslalomklubb.no

Styremedlem: Johan Ludvig Brattås
Telefon: 400 08 589
E-post: johan(at)brattas.org

Ungdomsrepresentant: Mads Log Harlem

Varamedlem:  Rune Engeseth
Telefon: 928 22 124
E-post: rune_engeseth@hotmail.com

Varamedlem:  Kristian Løksa
Telefon: 934 52 603
E-post: krstnlksa@gmail.com

Gruppeledere og andre verv:

Lederne for de forskjellige gruppene velges ikke på årsmøte. Det er styrets oppgave å velge disse.

Heisansvarlig: Arild Vikaskag
Mobil: 48 07 59 59
E-post: heis(at)sonslalomklubb.no

Driftsanvarlig: Tom Fallo
Mobil: 90 74 94 87
E-post: drift(at)sonslalomklubb.no

Hovedtrenere:
Petter Nyquist  ( snowboard), Mobil: 902 05 828

Dugnadansvarlig: Kjell-Otto Torgersen
Mobil: 400 08 851
E-post: drift(at)sonslalomklubb.no

Kiosk- og vaktansvarlig: Johan Ludvig Brattås
Telefon: 400 08 589
E-post: johan(at)brattas.org