Son Slalomklubb

– vi skaper skiglede i hjerte av Son –

Tag: årsmøte

Vi inviterer til årsmøte 31. mars

Vi avholder vårt årsmøte torsdag 31. mars kl 19.00 i Alicenborgveien 22 i Son.

Invitasjon og agenda er lagt ut under Om Son Slalomklubb. Har du saker å melde til årsmøte må vi ha dette innen 14. mars.

Vi håper på god oppslutning.

 

Årsmøte avholdes 9. april 2015

Invitasjon til årsmøte er nå lagt ut på facebook og her på våre nettsider.

Ønsker du å melde saker til årsmøte må vi ha dette senest 26. mars. Endelig agenda blir lagt ut samme dag.

Husk årsmøte!

Vi minner om årsmøte i morgen på Soon Snekkerverksted i Alicenborgveien 22 kl 19.00.
Enkel servering.

Agenda klar for årsmøte som avholdes 18. april

I henhold til våre vedtekter skal endelig agenda være publisert og tilgjengelig for medlemmene seneste to uker før årsmøte.
Vi har mottatt to saker under inkomne forslag. Du kan se endelig agenda under Årsmøte 2013 i menyen.

Vi ønsker velkommen til årsmøte 18. april og håper på bra oppslutning.

Styret i Son Slalomklubb

Velkommen til årsmøte 21. mars kl 19.00

Vi minner om årsmøte onsdag 21. mars kl 19.00 på Soon Snekkerverksted i Alicenborgveien 22.

Agenda for årsmøte

Påmelding via Facebook

Agenda klar for årsmøte 21. mars 2012

Son Slalomklubb arrangerer årsmøte onsdag 21. mars kl 19.00 og håper på god oppslutning fra våre medlemmer.

Alle som er medlemmer i Son Slalomklubb er velkommen. De som har rett til å stemme er alle medlemmer over 15 år. Medlemsskapet må være minst en måned og all utestående medlemskontigent må være innbetalt. Det kan ikke avgis stemme med fullmakt.

Vi oppfordrer alle som er medlemmer til å komme slik at vi også fremover kan ha et aktivt miljø og et godt fritidstilbud for barn og unge i Son.

Meld fra om du kan komme eller ikke på mail til vår sekretær Mette Risbråthe:  sekretar@sonslalomklubb.no eller meld deg på via Facebook.

Agenda for årsmøte

Son Slalomklubb innkaller til årsmøte 21. mars 2012

Vi møtes på Soon Snekkerverksted kl 19.00.

Foreløpig agenda er:

 1. Fastsettelse av stemmetall
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av to for signering av protokoll
 4. Godkjennelse av møteinnkalling
 5. Årsberetning og årskarusell fra styret
 6. Godkjennelse av revidert regnskap
 7. Godkjennelse av budsjett for 2013
 8. Prioriterte oppgaver for 2012
 9. Innkomne forslag
 10. Styret ønsker å utvide styrets sammensetning med en representant fra ungdomsgruppa. Det bør også velges en vara for denne.
 11. Valg av nytt styre

Ønsker du å melde saker til årsmøte må de være motatt senest fire uker før årsmøte. Dvs innen 22.02. De kan sendes til leder(at)sonslalomklubb.no.

Vi ønsker velkommen til årsmøte.

Mvh
Styret i Son Slalomklubb

Årsberetning er lagt ut for 2010

I forbindelse med årsmøte neste onsdag har vi nå lagt ut årsberetning for 2010. Har du meldt fra om du kommer? Du kan melde deg på via Facebook eller sende mail til sekretar@sonslalomklubb.no

Husk at vi regner med deg!

Årsmøte avholdes på Son Snekkerverksted, Alicenborgveien 22, 1555 Son kl 19.00.

Last ned årsberetning

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: