Styret og grupper

Styret består 6 personer. Leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, to styremedlemmer og to varamedlemmer. Alle velges for to år.  Leder, sekretær, ett styremedlem og ett varamedlem er på valg samtidig, og Nestleder, kasserer ett styremedlem og ett varamedlem er på valg året etter.

NB! Linkene på mailadressene er fjernet for å redusere spam-mail. Du må erstatte (at) med @ hvis du skal sende mail til oss. Takk for din forståelse.

Leder: Lasse Lööv-Olsen
Mobil: 454 95 410
E-post: leder(at)sonslalomklubb.no

Nestleder: Trond Engen
Mobil: 934 54 172
E-post: nestleder(at)sonslalomklubb.no

Kasserer: Stian Myrvoll
Telefon: 916 51 020
E-post: kasserer(at)sonslalomklubb.no

Sekretær: Nils Petter Hajem
Telefon: 930 05 391
sekretar(at)sonslalomklubb.no

Styremedlem: Håvard Sommernes
Mobil: 908 23 849
E-post: drift(at)sonslalomklubb.no

Styremedlem: Johan Ludvig Brattås
Telefon: 400 08 589
E-post: johan(at)brattas.org


Varamedlem: Siw Grinaker

Varamedlem: Ida Skallerud

Gruppeledere og andre verv:

Lederne for de forskjellige gruppene velges ikke på årsmøte. Det er styrets oppgave å velge disse.

Heisansvarlig: Stein A Strand
Telefon: 909 77 277

Driftsanvarlig: Fredrik Skallerud
Mobil: 950 51 688