Om Son Slalomklubb


Son slalåmklubb ble stiftet i 1972 og har i dag rundt 300 medlemmer. Tidlig på syttitallet gikk vi til innkjøp av brakke og et enkelt tautrekk. Fra 1977 har vi hatt barn som har deltatt i renn utenbys. SSK var da tilsluttet Follo krets, og vi hadde alt fra 10 – 20 aktive kjørere.


Siden 1987 har vi dessverre hatt snøfattige vintre her i Son, og aktiviteten har vært proporsjonal med snømengden. Likevel har SSK oppsøkt snøen ved å arrangere fjellturer, dags- og helgeturer for klubbens medlemmer. De siste årene har vi hatt høy aktivitet i vår egen bakke og vinteren 2007/2008 ferdigstilte vi nytt snøproduksjonsanlegg.


I 1994 investerte klubben i en ny heis, og vi hadde god aktivitet i bakken både i 1994 og 1995. Siden 1996 har aktiviteten vært minimal,  blant annet grunnet værgudene. Klubben var da i besittelse av en tråkkemaskin, og siden det er kulde om vinteren var det bare snø vi manglet for å kunne skape et tilbud til barn og unge.Klubben klarte i 2002 å skaffe midler til å kjøpe inn en snøkanon. Dette, kombinert med gode vintre, har gjort at vi har klart å skape et bra tilbud til barn og unge siden 2002.

Klubben har gjenopptatt tradisjoner som blant annet aktivitetsdager og klubbmesterskap. I tillegg har vi de siste årene arranger ungdomskvelder og voksenrenn. Vi har ca 25 barn på alpintrening hvert år og i 2011 starter vi ny trening for de som ønsker å lære seg twintip.

Klubben drives at et styre på seks personer pluss undergrupper, hvorav driftsgruppa og trenergruppa er viktige aktører.

Klubben har et godt samarbeid med skoler og barnehager i omegn, som bruker klubbens anlegg i forbindelse med skidager og aktivitetsdager.

Skianlegget i Grevlingen er enestående: Det er den eneste slalombakken i Norge som er bredere enn den er lang!